Hệ thống giáo dục tại Mỹ

Hệ thống giáo dục Mỹ được xem là một trong những hệ thống tiến bộ nhất trên thế giới, đề cao sự đa dạng. Hệ thống giáo dục Mỹ yêu cầu học sinh phải hoàn tất 12 năm học tiểu học và trung học trước khi bước vào chương trình Đại học. Tương tự như hệ [...]

Xem thêm

Du học Mỹ tại trường Đại học Idaho

Trường Đại học Idaho có vị trí địa lý thuận lợi tại thành phố Moscow bang Idaho, thuận tiện di chuyển đến các thành phố lớn lân cận như Seattle, San Francisco, Portland, Denver…. Học xá trường Đại học Idaho Học xá gần gũi với thiên nhiên, chỉ cần vài phút để đến những cánh [...]

Xem thêm