Học bổng du học Singapore tới 145 triệu đồng – Curtin University Singapore

Curtin University Singapore thành lập vào năm 2008, tại Rajah, trung tâm Singapore. Chương trình học và bằng cấp có giá trị trên toàn thế giới tương tự như bạn học tại Curtin Úc. Học sinh có thể dễ dàng chuyển tiếp sang Curtin Úc và hoàn thành chương trình học tại đây. Học bổng […]

Xem thêm