Nguyễn Thái Thành

Apply du học là quá trình khó nhằn nhất mà mình từng làm qua, đặc biệt là đối với một học sinh chưa có kinh nghiệm như mình. Language Link Du Học đã giúp mình hoàn thiện bản thân qua việc chau chuốt ý tưởng cho bài Essay, định hướng được nghề nghiệp sau cũng như tìm được trường phù hợp