Hoắc Thục Kỳ

Các anh chị tại Language Link Du Học luôn nhiệt tình giúp đỡ từ khi tìm trường, chuẩn bị hồ sơ, luyện tập phỏng vấn Visa, đến việc hỗ trợ mua vé máy bay. Mình gửi lời cảm ơn chân thành đến Language Link Du Học đã giúp mình thực hiện ước mơ.